ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : เลขที่ 535 หมู่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54120

หมายเลขโทรศัทพ์ : 0-5459-3259

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 08-3325-4715

E-mail : song.ac.th@gmail.com

Website : www.song.ac.th

Facebook : วิทยาลัยการอาชีพสอง